Ons aanbod

Vermogensbeheer aanbod

  • De diverse mogelijkheden bij de implementatie van de gekozen activaverdeling maakt Weghsteen uniek. Wij onderscheiden ons door het aanbieden van een compleet aanbod dat kan inspelen op de meest diverse wensen en behoeften.
  • De ideale beleggingsportefeuille is deze waar u zich het best bij voelt. Een gerust gemoed leidt tot discipline waardoor u het vooropgesteld traject consistent kan blijven volgen in de meest turbulente marktomstandigheden.
  • Uw activaverdeling kan binnen Weghsteen op vier manieren worden ingevuld:
  • De beheerders bij Weghsteen geloven in meerdere beheersmethodieken. De vereisten zijn:
    • Iedere beleggingsportefeuille kent een duidelijk, welomlijnd investeringsproces met unieke doelstellingen en risico’s.
    • Het investeringsproces omvat duidelijke en eenvoudige richtlijnen waar de beheerders zich consistent en gedisciplineerd moeten aan houden bij de effectenselectie en risicobeheer van de portefeuille.