Optieplannen - Bedrijfsleiders

Veel bedrijfsleiders laten zich door hun vennootschap slechts een beperkte cash bezoldiging uitbetalen, die vaak niet in verhouding staat tot de werkelijk door de bedrijfsleider geleverde prestaties. Dit is het gevolg van de progressieve tarieven in de personenbelasting.
 
Tot voor kort was het, vanaf een bepaalde inkomensgrens, voordelig om reserves in de vennootschap op te bouwen en die slechts uit te keren bij de vereffening van de vennootschap. Een wetswijziging maakte een eind aan dit voordeel. Aandelenopties met garantie laten een vennootschap toe de bedrijfsleider(s) correct te bezoldigen aan een lager lastenpercentage. Een aandelenoptieplan vormt zo een interessante en flexibele verloning voor de zelfstandige bedrijfsleiders van een vennootschap.
 
Heeft u vragen of wenst u meer informatie hierover te bekomen, dan kunt u contact opnemen met Weghsteen per mail ( optieplan@weghsteen.be ) of telefonisch op 050/33 33 61. De vermogensbeheerder zal de onderneming en zijn zaakvoerder(s) doorheen het volledige proces begeleiden.

Bijlages